Hindal gård - Jetskes og Lillefix sitt "hjem"

Utegang stall i Stavanger

Jetske og Lillefix har flyttet inn på Hindal

31. Juli kom Jetske til Hindal.
11. August flyttet også Lillefix inn.
Her håper vi at hestene får det fint, og vi er veldig glad for at veien til stallen er blitt halvparten så lang 

Ridehallen på Hindal